Teambuilding tập đoàn Casper 2021

Casper 1 thương hiệu điện lạnh – điện tử quen thuộc đối với tất cả người dân Việt Nam. Và GM GROUP MEDIA hân hạnh là đơn vị truyền thông cho chương trình teambuilding năm nay của tập đoàn

DJI_0924-22

LOC_6854-222

LOC_6979

LOC_7136

IMG_3845

LOC_7485

LOC_7503

IMG_4150

IMG_3259

IMG_2981

IMG_3433

IMG_3259

IMG_2980

IMG_2647

IMG_3850

IMG_4267

Bản quyền thuộc về GM Group Media

0986600920